1. سمیرا عاشوری کاریزکی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 , کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
 2. دانیال جهانشاهی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 3. محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
 4. محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
 5. محمد اجزاء شکوهی , محمد اسکندر ثانی , جواد محمدآبادی , بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 6. محمد اجزاء شکوهی , راضیه السادات میرجعفری , تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 7. نونا مسگرانی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمدرضا نقصان محمدی , ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 8. محمد اجزاء شکوهی , زینب علیزاده , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( , هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
 9. محمد اجزاء شکوهی , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , زینب علیزاده , تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 10. محمد اجزاء شکوهی , علی خوشاب , ریحانه علائی , ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 11. محمد اجزاء شکوهی , عیسی پیری , مهدی رضائیان , تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 12. عزت اله مافی , محمد اجزاء شکوهی , عطیه محمودی , ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد , ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 13. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , مرضیه فیروزفر , بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران , اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
 14. محمد اجزاء شکوهی , میترا مومنی بشیوسقه , بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
 15. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی , مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد , اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
 16. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , الهام غفاری , اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 17. محمد اجزاء شکوهی , غلامرضا محمدی , عاطفه حسنی , بررسی نظام مدیریت شهری ایران با تاکید بر نقش نهادهای حکومتی ( کلانشهر مشهد) , اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
 18. محمد اجزاء شکوهی , محمد سلمانی مقدم , محمد قنبری , ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) , پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
 19. محمد اجزاء شکوهی , امین ندائی , تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین , پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
 20. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , عمار دانائی فرد , بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS , چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 21. محمد اجزاء شکوهی , صغری قهرمانی , بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر زنجان , بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
 22. محمد اجزاء شکوهی , مهدی قرخلو , فروغ خزاعی نژاد , شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 23. محمد اجزاء شکوهی , مجتبی صادقی , روح اله اسدی , توسعه ای منطقه ای در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل بازار کار , چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۲۵