1. هومن شاداب مهر , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد , هویت شهر , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۵۷-۶۶
 2. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۲۹-۱۵۴
 3. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۳۴۱-۳۵۶
 4. محمد اجزاء شکوهی , حمیدرضا وارثی , محمد قنبری , رضا صمدی , تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۵-۵۰
 5. محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , نصرت اله گودرزی , محمد قنبری , تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۱۸
 6. امیر علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , جعفر جوان , محمد اجزاء شکوهی , ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۰۵-۴۱۵
 7. فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
 8. اکبر حیدری تاشه کبود , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی , جغرافیا و پایداری محیط , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱-۱۹
 9. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 , اقتصاد و مدیریت شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۷۷-۹۹
 10. فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱-۱۸
 11. مژگان پور عماد , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۴
 12. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , جعفر میرکتولی , مصطفی ایستگلدی , کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان , پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹
 13. محمد اجزاء شکوهی , جواد ارفعی , بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان , پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۳-۴۲
 14. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد) , جغرافیا و مطالعات محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۹-۱۱۲
 15. محمد اجزاء شکوهی , فرزانه رزاقیان , ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۱۴
 16. محمد اجزاء شکوهی , محسن رستگار , راضیه السادات میرجعفری , تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۳-۴۳
 17. محمدمحسن رضوی , مهدی کاظمی بی نیاز , امیر اسدی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد( , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۷
 18. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE , شهر پایدار , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲۹-۱۵۵
 19. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین‌های شهر مشهد , آمایش محیط , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۶۷-۸۲
 20. محمد اجزاء شکوهی , محسن کمانداری , سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه ی چهار شهر کرمان , مطالعات جامعه شناختی شهری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۵-۵۲
 21. محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , فهیمه عبادی نیا , نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۸
 22. محمد اجزاء شکوهی , خدیجه بوزرجمهری , مصطفی ایستگلدی , مهدی مودودی ارخودی , بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۲۵
 23. محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , محمود رنجبر دستنایی , محمد قنبری , ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان) , پژوهش های بوم شناسی شهری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۹-۴۴
 24. محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمدهادی درودی , مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۰۷-۱۲۷
 25. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان , محمد اجزاء شکوهی , شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی , پژوهشنامه خراسان بزرگ , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۱-۶۰
 26. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۹۴-۲۱۳
 27. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۲۲
 28. محمد اجزاء شکوهی , لیلا جوهری , مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد , مطالعات برنامه ریزی شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۴
 29. الهام ابراهیمی , براتعلی خاکپور , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) , جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۲۸۵-۳۰۳
 30. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مدل های پیش بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش آموزان. مطالعه موردی شهر مشهد , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۱۸
 31. محمد اجزاء شکوهی , مصطفی ایستگلدی , بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۱-۴۹
 32. محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم , بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۹-۷۹
 33. هادی علیزاده , محمدعلی فیروزی , محمد اجزاء شکوهی , سیده نرگس نقیبی رکنی , سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۷۲
 34. محمد اجزاء شکوهی , زهره فنی , اکبر حیدری تاشه کبود , ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری , مطالعات برنامه ریزی شهری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۷-۶۹
 35. محمد اجزاء شکوهی , مهرنوش افشاری , ستاره مهرورز , مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۹-۵۵
 36. محمد اجزاء شکوهی , فرشته مرادی , مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۹۵-۱۱۷
 37. محمد اجزاء شکوهی , محمد رضا مبهوت , مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران , آمایش و توسعه پایدار , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۰-۲۸
 38. رضا مختاری ملک آبادی , محمد اجزاء شکوهی , یاسر قاسمی , تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۹۳-۱۱۲
 39. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , محمدحسن امیدوار , نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد) , مشهد پژوهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۵۷-۸۰
 40. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , مظاهر اجودانی , مصطفی امیرفخریان , حسین آقاجانی , غلام رضا عباس زاده , کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد , جغرافیا و برنامه‌ریزی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱-۲۷
 41. محمد اجزاء شکوهی , مراکز شهری و گتو های قومی , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۲۵-۲۴۵